SPECIALISERADE INOM
VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder ett flertal tjänster. Om ni
har några frågor kring våra tjänster,
tvivla inte på att kontakta oss

HRB Service är Trygg-Hansas och Gjensidige försäkrings största entreprenör i Sverige.

Förvaltare

Vi arbetar idag med både mindre och större förvaltare i Stockholms regionen, vi söker hela tiden efter nya beställare och vi har stor kunskap inom området.

HRB hjälper till med allt från mindre serviceuppdrag som att byta en dörr till stora fasadrenoveringar och stambyten. Vi har stor erfarenhet inom försäkringsärenden och hjälper dig som förvaltare med detta om så önskas.

Förvaltare som vi arbetar med idag är SBC, Nordstaden, HSB, D.Carnegie med flera.

Bostadsrättsföreningar

Ett flertal föreningar har lagt sitt förtroende hos HRB. Diverse återkommande uppdrag BRF:er behöver hjälp med är försäkringsärenden, dränering av fastighet, 25 årig underhållsplan för fastighet samt händelser som varit omöjliga att förutse.

Försäkringsbolag

HRBs största styrka ligger inom försäkringsärenden. Vi är idag förtroendeentreprenör till Trygg-Hansa, Gjensidige och Länsförsäkringar. Vi arbetar även med alla andra större försäkringsbolag.

HRBs kunskap inom försäkringsärenden sträcker sig allt ifrån vattenskador till stora husbränder.

Utöver att reparera skadan tar vi även hand om projekteringen, kundkontakten och kalkyleringen.

Entreprenad

HRB Service har en bred kompetens inom byggbranschen och tar sig an allt från små renoveringar till stora stambyten som kräver en omfattande planering och genomförande. Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov och önskemål.

Ramavtal

HRB Service har fått förtroendet att samarbeta med Stockholmshem som är ett av det största fastighetsbolaget i Stockholm, där hjälper vi de med all deras skadeservice som uppstår, allt från små vattenskador upp till totalentreprenads brandskador. Vi lägger stor vikt vid att leverera högsta möjliga kvalitén i alla våra projekt och strävar efter att vara en pålitlig samarbetspartner till våra kunder.

Intresserad att börja arbeta hos?
Se vilka tjänster som är lediga

Lediga tjänster

VANLIGA FRÅGOR

Försök att minska skadan! Stäng av eventuella ledningar som orsakar läckaget, torka upp vattnet efter bästa förmåga. Vid brand, varna alla i fastigheten, ring brandkår, släck efter bästa förmåga om mindre brand, evakuera. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag för att registrera in ditt ärende.

Man har alltid en självrisk och åldersavdrag som man står för själv. Åldersavdrag är det man betalar för att förnya ytskiktet i tex ett badrum. Dvs om badrummet nyare så brukar det inte finnas åldersavadrag men är badrummet tex 20år så får man betala en summa själva. Många gånger kan det tillkomma en kostnad som brukar kallas branschförbättringar. Det är en kostnad för det som måste förändra i badrummet för att bygga efter dagens branschregler. Exakt vad ni betalar i kr diffar en hel del beroende på försäkringsbolag och försäkring ni har valt.

Försäkringsbolaget ersätter för rivning, avfuktning och sedan återställning till ursprungligt skick om skadan har bedömts ersättningsbar. Dvs så att allt ser ut som det gjorde innan skadan. Branschförbättrings kostanden är den som kan dra iväg om badrummet har många år på nacken. Vid visa försäkrings typer kan även branschförbättrings kostanden ingår. Allt beror på eran försäkring.

I en BRF ansvarar bostadsrättshavaren för vattenskador som uppstår inne i lägenheten på grund av läckande rör eller utrustning. Föreningen ansvarar för läckage i fastigheten – i gemensamma ytor och mellan lägenheterna, exempelvis i trossbotten. Oavsett hur en vattenskada har uppstått så står föreningen alltid för tre U: undersökning av skadan, utrivning av ytskikt och uttorkning. Reglerna är boende äger ytskiktet och BRF:n äger stommen, båda parter ansvarar för sin respektive del.

Man har en fasthets försäkrings som reglerna hela skadan. Vad gäller vid hyresrätt? Fastighetsägarens försäkring täcker hela skadan som har med själva fastigheten att göra. Men din hemförsäkring står för hantering av lös öre, om tex lägenhet måste tömmas och flyttas till ett lager samt du behöver en evakuerings lägenhet.

En standardtid från första besiktning till återlämnande av nycklar brukar vara 3-6 månader. Det beror omfattningen och största faktorn är avfuktningen som görs efter rivningen. Är det ett trämaterial som ska torkas ut tar det ca 3-6 veckor, betong ca 4-8 veckor och är det tegel så kan det ta ännu lägre.

 1. Skadan anmäls hos försäkringsbolaget.
 2. Vi får in skadeanmälan via portal från försäkringsbolaget.
 3. En koordinator ringar er och bokar en besiktnings tid med er.
 4. Till besiktningen kommer projektledaren, dokumentera och försöker fastställa exakta skadeorsaken.
 5. Besiktningsrapport skickas till försäkringsbolaget.
 6. Om skadan bedöms ersättningsbar från försäkringsbolaget tar vi fram en preliminär kalkyl som skickas in till försäkringbolaget. Alltid en preliminär kalkyl som
  uppdateras mot faktiska förutsättningarna successivt som skadan löper på och mer framkommer. Ofta beror det på att skadan är större än vad man kunde se vid en
  okulär besiktning.
 7. Vid godkänd kalkyl skickas ut en beställnings mail till försäkringstagaren som förklarar kostnader och annan relevant info. En grov uppskattat tidsplan
  presenteras, svårt att veta mer exakt innan hela omfattning är känd och det är inte uttorkad.
 8. Vid godkännande avsina kostnader bokar en starta för rivning.
 9. Fuktfirma kopplas in som torkar ut de delar som är blöt och inte kunde rivas, som stomme annat material som går att torka istället för riva.
 10. Under torknings fasen går man genom eventuella branschförbättring, ändringar och materialval.
 11. När det är torkad presenteras en exakt tidplan för återställningen och bokar.
 12. Allt avslutas med en slutsyn jobbet och nycklar återlämnas.