HRB Service

När du vill ha en professionell touch.

HRB Service är Trygg-Hansas och Gjensidige försäkrings största entreprenör i Sverige.

Förvaltare

Vi arbetar idag med både mindre och större förvaltare i Stockholms regionen, vi söker hela tiden efter nya beställare och vi har stor kunskap inom området.

HRB hjälper till med allt från mindre serviceuppdrag som att byta en dörr till stora fasadrenoveringar och stambyten. Vi har stor erfarenhet inom försäkringsärenden och hjälper dig som förvaltare med detta om så önskas.

Förvaltare som vi arbetar med idag är SBC, Nordstaden, HSB, D.Carnegie med flera.

Bostadsrättsföreningar

Ett flertal föreningar har lagt sitt förtroende hos HRB. Diverse återkommande uppdrag BRF:er behöver hjälp med är försäkringsärenden, dränering av fastighet, 25 årig underhållsplan för fastighet samt händelser som varit omöjliga att förutse.

Försäkringsbolag

HRBs största styrka ligger inom försäkringsärenden. Vi är idag förtroendeentreprenör till Trygg-Hansa, Gjensidige och Länsförsäkringar. Vi arbetar även med alla andra större försäkringsbolag.

HRBs kunskap inom försäkringsärenden sträcker sig allt ifrån vattenskador till stora husbränder.

Utöver att reparera skadan tar vi även hand om projekteringen, kundkontakten och kalkyleringen.

Nyproduktion

Vi söker hela tiden nya uppdrag och ser fram emot nya samarbetspartners inom detta område.

HRB har påbörjat att köpa upp mark för nyproduktion. Pilotprojekt påbörjat i Vallentuna där det ska byggas en villa på 260kvm.

Våra samarbetspartners

Starta en konversation med oss