HRB Service

När du vill ha en professionell touch.

Översikt

HRB Service har byggt upp ett starkt rykte inom branschen för att leverera högkvalitativ skadeservice. Vi är kända för vår höga servicenivå och vår förmåga att hantera stora och komplexa projekt.


Vi har också ett starkt och långt samarbete med försäkringsbolag och har etablerat oss som en pålitlig och professionell partner för dessa företag.

2014

Grundades

98%

Kundnöjdhet

5000+

Slutförda projekt

35+

Medarbetare

Förvaltare

Vi arbetar med förvaltare inom Stockholms region.

Läs mer

Bostadsrättsföreningar

Flertal föreningar har lagt sitt förtroende hos HRB Service.

Läs mer

Försäkringsbolag

Förtroendeentreprenör till Trygg-Hansa, Gjensidige och Länsförsäkringar.

Läs mer

Entreprenad

Vi tar oss an allt från små renoveringar till stora stambyten.

Läs mer

Ramavtal

I förtroende med Stockholmshem hjälper vi dem med all skadeservice.

Läs mer

VÅR AFFÄRSIDÉ

HRB Service är ett företag som specialiserar sig på att erbjuda högkvalitativa och kundanpassade lösningar inom byggbranschen, med fokus på vatten- och brandskadeservice, byggservice och entreprenadjobb. Vi strävar efter att skapa långvariga och förtroendefulla relationer med våra kunder, med fokus på försäkringsbolag och RAM-avtal beställare, genom att erbjuda snabb, effektiv och professionell service.

Vår affärsidé bygger på att vara en pålitlig och kompetent partner som kombinerar teknisk expertis, erfarenhet och innovation för att leverera hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att återställa och förbättra bostäder och kommersiella fastigheter. Genom att kontinuerligt utveckla och förbättra våra arbetsmetoder och följa KMA-certifieringens riktlinjer säkerställer vi att vi överträffar kundernas förväntningar och bidrar till en hållbar och miljövänlig byggbransch.

Vi sätter våra anställdas välbefinnande och professionella utveckling i centrum och investerar i deras kompetensutveckling för att säkerställa att de kan erbjuda den bästa servicen till våra kunder. Som en ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör engagerar vi oss aktivt i lokala initiativ och strävar efter att göra en positiv inverkan på samhället och miljön.

Vårt geografiska fokusområde är Stockholm, Södermanland, Uppland & Gävleborg.

VÅR HÅLLBARHETSPOLICY

Vi på HRB Service tror på att företagets hållbarhetsarbete är avgörande för en hållbar framtid, och därför har vi en hållbarhetspolicy som styr vårt arbete. Vi anser att det är ytterst viktigt att vi är en hållbar arbetsplats både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Tillsammans gör vi skillnad!

För oss på HRB är hållbara medarbetare och respekt för mänskliga rättigheter viktigt, därför erbjuder vi alla våra medarbetare ett engagerande och utvecklande arbetsliv. Vi vill alltid hålla en social hållbar arbetsplats där samtliga medarbetare ska trivas på sin arbetsplats, känna sig respekterade och hörda samt alltid känna sig välkomna.

På HRB Service är vi stolta över vårt engagemang för hållbarhet och hur vi arbetar för att vara ett ansvarsfullt företag inom byggbranschen. Vi fortsätter att arbeta för att förbättra våra hållbarhetsinitiativ och arbeta nära kunderna för att uppnå deras mål på ett hållbart sätt.

Vår strävan efter hållbarhet sträcker sig över hela vårt företag, från materialval och energianvändning till återvinning och avfallshantering. Vi ser till att våra projekt genomförs med minsta möjliga påverkan på miljön och samtidigt möta kundens behov och förväntningar. Vi är engagerade i att ta hänsyn till miljön och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Några av våra initiativ för att arbeta med hållbarhet inkluderar:

 • Användning av miljövänliga och hållbara material.

 • Återvinning av byggavfall och utnyttjande av återanvändningsbara material för att minska mängden avfall och påverkan på miljön.

 • Utbildning av vår personal om hållbarhet och hur man genomför projekt på ett hållbart sätt.

 • Minska koldioxidutsläpp genom att planera effektivare logistik för transport och genomföra projekt på ett mer energieffektivt sätt.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

HRB Service är BKMA-certifierade & arbetar med BKMA: s verksamhetsledningssystem

Detta för att säkerställa arbetsmiljön på arbetsplatser för anställda, att miljölagar följs samt att ett fungerande kvalitetsprogram förs. Personal utbildas kontinuerligt för företagets framtid och kundens behov.

Kvalitet

skall vara mätbart och uppnå den standarden som utlovats, detta gör vi genom att:

 • följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet,
 • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt,
 • uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa,
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet,
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt,
 • medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och ärlighet infinner sig när man arbetar,
 • arbetar för en tätare kontakt mellan underentreprenörer och HRB-anställda,
 • tagit fram egenkontroller som används av alla yrkesgrupper,
 • om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens,
 • Vi utför löpande omdömen av samarbetspartners och varor.

Miljö

Inom miljöfrågor samarbetar vi med en miljöentreprenör för att minska HRBs ekologiska fotavtryck. Detta gör vi även:

 • Samarbetar med en miljöentreprenör som aktivt arbetar med att förbättra sina verktyg och sin hantering ut miljösynpunkt, rapport skickas årligen,
 • samma entreprenör bistår våra anställda med sortering av byggavfall,
 • återvinner allt kontorspapper,
 • utvalda projekt förses med fraktionssammanställningar, detta för redovisning till beställaren samt vidare utveckla företagets miljöfrågor,
 • planerar arbeten, varuhus, leverantörer, anställning utefter område för att minska körsträckor,
 • dokumentation och förbättringsarbete utförs löpande,
 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss,
 • använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus mm,
 • hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna,
 • optimera vår resursförbrukning,
 • arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.

Arbetsmiljö

i arbetsmiljöfrågor arbetar HRB jämsides med företagshälsovård och Sveriges Byggindustrier. För de anställdas trygghet och säkerhet gör vi följande:

 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss,
 • arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning,
 • vi har välskötta och städade arbetsplatser,
 • vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik,
 • vi upprättar riskanalyser, skyddsronder och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras,
 • sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt,
 • arbetar aktivt för att optimera nyanställning detta med introduktionslistor och handledare,
 • arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt,
 • redan vid planering av arbetslokaler, utrustning, teknik och arbetsmetod tas arbetsmiljön hänsyn till och finns beskrivna i arbetsmiljöplanen.